Logo projektu 'Rozkodujmy matematykę'
ROZKODUJMY MATEMATYKĘ W NASZYM MIEŚCIE
Patronat Prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój

Aktywności szkół

Szkoła Podstawowa nr 1 im. II Armii Wojska Polskiego
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Gustawa Morcinka
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki
Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Ziemi Śląskiej
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Henryka Jordana
Szkoła Podstawowa nr 21 im. prof. Jana Miodka
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego
Zespół Szkół nr 3 im. St. Wyspiańskiego
Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II
Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
Zespół Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Zespół Szkół Handlowych
Zespół Szkół Zawodowych
Aktualności
 Powrót

Przełamać rutynę, czyli KODOWANIE i nie tylko


Nauczyciele matematyki z jastrzębskich szkół w ramach trwającego projektu „Rozkodujmy matematykę w naszym mieście” 2 i 3 października spotkali się na konferencji „Przełamać rutynę, czyli KODOWANIE i nie tylko”. Na spotkaniu mieli okazję wysłuchać wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, pokazującego sytuacje dydaktyczne, w których można kształtować kompetencje kluczowe na lekcjach matematyki.

Ewa Szatkowska, prowadząca wykład, podpowiedziała, jaki związek ma znana od zamierzchłych czasów antycznych kryptologia z kodowaniem na matematyce. Konferencja została połączona z warsztatami, których uczestnicy zobaczyli, jak można tworzyć kody QR. Następnie sami aktywnie pracowali, odszyfrowując wiadomości przygotowane przez prowadzącą, w których zostały wykorzystane: szyfr AtBash, szyfr Bacona, szyfr ułamkowy, Szyfr Ottendorfa i oczywiście kody QR.

Obrazy logiczne – malowane liczbami czy kwadraty magiczne, to kolejne wezwanie, jakie czekało na nauczycieli. Wyniki zaszyfrowanych obrazów okazały się bardzo ciekawe. Niemałe emocje wzbudził program Photomath, który rozwiązuje za ucznia równania, nierówności, czy układy równań. A przecież zadanie to zaszyfrowana informacja, którą uczeń musi rozszyfrować, czyli rozwiązać zadanie.

Na zakończenie konferencji uczestnicy wypełnili anonimową, ewaluacyjną ankietę przygotowaną w programie Kahoot. O zadowoleniu nauczycieli uczestniczących w szkoleniu świadczyły jej wyniki, które ukazywały się od razu na ekranie. Na pytanie: Czy poleciłbyś szkolenie innym nauczycielom? 100% badanych odpowiedziała - tak. Wychodząc, wiele osób miało już pomysły, jak wykorzystać nowe umiejętności na swoich lekcjach czy zajęciach pozalekcyjnych.

Ewa Szatkowska

Ilustracja do wpisu Ilustracja do wpisu Ilustracja do wpisu Ilustracja do wpisu Ilustracja do wpisu Ilustracja do wpisu
12.10.2017, 15:07


Logo patrona projektu, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój

Aktywności szkół

Szkoła Podstawowa nr 1 im. II Armii Wojska Polskiego
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Gustawa Morcinka
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki
Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Ziemi Śląskiej
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Henryka Jordana
Szkoła Podstawowa nr 21 im. prof. Jana Miodka
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego
Zespół Szkół nr 3 im. St. Wyspiańskiego
Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II
Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
Zespół Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Zespół Szkół Handlowych
Zespół Szkół Zawodowych
Aktualności