Logo projektu 'Rozkodujmy matematykę'
ROZKODUJMY MATEMATYKĘ W NASZYM MIEŚCIE
Patronat Prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój

Aktywności szkół

Szkoła Podstawowa nr 1 im. II Armii Wojska Polskiego
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Gustawa Morcinka
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki
Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Ziemi Śląskiej
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Henryka Jordana
Szkoła Podstawowa nr 21 im. prof. Jana Miodka
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego
Zespół Szkół nr 3 im. St. Wyspiańskiego
Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II
Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
Zespół Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Zespół Szkół Handlowych
Zespół Szkół Zawodowych
Aktualności
 Powrót

O projekcie "Rozkodujmy matematykę w naszym mieście"


Miasto w ramach Programu rozwoju oświaty w latach 2015-2020 realizuje projekt Rozkodujmy matematykę w naszym mieście pod auspicjami doradców metodycznych matematyki i edukacji wczesnoszkolnej. W projekcie biorą udział szkoły miasta Jastrzębia–Zdroju.

Cele strategiczne:

 • nowoczesne kształcenie wspierające rozwój kompetencji kluczowych, wyrównujące szanse i rozwijające talenty,
 • podniesienie jakości edukacji matematycznej na wszystkich etapach kształcenia.

Cele szczegółowe:

 • popularyzacja matematyki w środowisku,
 • przełamanie myślenia o matematyce, jako nauce trudnej i niepraktycznej,
 • podjęcie różnych działań w celu zainteresowania uczniów matematyką,
 • wyłonienie talentów matematycznych i artystycznych na wszystkich etapach edukacyjnych,
 • umożliwienie szkołom zaprezentowania projektów, działań i osiągnięć uczniów na forum miasta.

Patronat: Prezydent Miasta Jastrzębie–Zdrój Anna Hetman

Beneficjenci:

 • uczniowie,
 • nauczyciele,
 • mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój

Organizatorzy:

Prezydent Miasta Jastrzębia–Zdroju Anna Hetman we współpracy z grupą doradców metodycznych matematyki Ewą Szatkowską, Ewą Majchrzak i edukacji wczesnoszkolnej Joanną Rajnysz.

Partnerzy:

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, Galeria Acartus, wydawnictwo Nowa Era, Orange Polska S.A.

Patronat medialny:

Urząd Miasta, jastrzebieonline.pl, tujastrzebie.pl, jas24.pl

Czas trwania projektu: rok szkolny 2017/2018 (wrzesień–czerwiec)

Plan działań:

Dla uczniów

Konkursy plastyczne/fotograficzne

 • XXI Miejskie Plastyczne Zmagania Najmłodszych pod hasłem „Matematyczne inspiracje w naszym mieście” uczniowie klas I–III (SP) - 9 stycznia 2018r. (koordynator Joanna Rajnysz)
 • Miejski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Matematyczne inspiracje w naszym mieście” - uczniowie klas IV–VII (SP) - styczeń (koordynator Ewa Majchrzak)
 • Miejski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Matematyczne inspiracje w naszym mieście” – uczniowie: klas II, III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół branżowych I stopnia - styczeń (koordynator Ewa Szatkowska)
 • Wystawa prac: Galeria Acartus / MOK / Miejska Biblioteka Publiczna / Park Zdrojowy / UM

Konkursy matematyczne

 • XXIII Miejski Konkurs Matematyczny o tytuł „ Mistrza Matematyki” dla uczniów klas III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju – 5 marca 2018r. (koordynator Joanna Rajnysz)
 • XVI Miejski Konkurs Matematyczny „MAT-MISTRZ” - uczniowie klas IV–VI (SP) – 22 lutego 2018r. (koordynator Ewa Majchrzak)
 • Międzynarodowy Konkurs „KANGUR matematyczny” - uczniowie wszystkich typów szkół – marzec (koordynatorzy: Joanna Rajnysz, Ewa Majchrzak, Ewa Szatkowska)
 • Konkurs na najciekawszą pracę projektową „ Matematyczne Inspiracje” - uczniowie klas II, III gimnazjów – 16 maja 2018r. (koordynator Ewa Szatkowska)
 • „Mistrz matematyki klas siódmych” – uczniowie klas VII (SP) - 17 maja 2018r. (koordynator Ewa Majchrzak)
 • XV Miejski Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Ponadgimanzjalnych Jastrzębia–Zdroju - uczniowie klas I, II liceów, uczniowie klas I, II, III techników – 16 lutego 2018r. (etap szkolny) 12 kwietnia 2018r. (etap miejski) - (koordynator Ewa Szatkowska)
 • VIII Miejski Matematyczny Maraton Maturzystów Jastrzębia–Zdroju - uczniowie klas III liceów, IV techników - 7 marca 2018r. (koordynator Ewa Szatkowska)
 • II Miejski Konkurs Matematyczny „Zawodowiec” - uczniowie klas I, II, III w szkole branżowej I stopnia – 22 maja 2018r. (koordynator Ewa Szatkowska)

Inicjatywy

 • „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – 29 września 2017r.
 • „Tydzień matematyki w szkołach” (matematyczne bombki, ozdoby, wypieki, świąteczny maraton zadaniowy, itp.) 11-15 grudnia 2017r.
 • „Tydzień matematyki w szkołach” (seanse filmowców matematycznych, dyskoteka z konkursem na najciekawsze przebranie matematyczne, konkurs na plakat promujący matematykę, Święto liczby „π”, itp. ) 12–16 marca 2018r.
 • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:
  • program GeoGebra,
  • aplikacje TIK - prowadzone przez nauczycieli,
  • praca z uczniem zainteresowanym matematyką,
  • praca z uczniem z trudnościami w nauce matematyki,
  • powtórka przed egzaminem zewnętrznym.
 • Noce gier lub salony gier.
 • Wykłady, prelekcje.

Dla nauczycieli

Spotkania

Spotkanie inaugurujące projekt Rozkodujmy matematykę w naszym mieście - 18 września 2017r. Edukacja wczesnoszkolna – prowadząca Joanna Rajnysz, ZSMS w Jastrzębiu–Zdroju. Szkoły podstawowe (matematyka IV–VII) – prowadząca Ewa Majchrzak, SP 4 w Jastrzębiu–Zdroju. Szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne i branżowe I stopnia (matematyka) – prowadząca Ewa Szatkowska, ZS nr 6 w Jastrzębiu–Zdroju.

Konferencje

 • Konferencje połączone z zajęciami warsztatowymi dla nauczycieli matematyki gimnazjów – prowadząca Ewa Szatkowska - ZS nr 6 w Jastrzębiu–Zdroju.
 • Konferencje połączone z zajęciami warsztatowymi dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych – prowadząca Ewa Szatkowska - ZS nr 6 w Jastrzębiu–Zdroju.
 • Konferencje połączone z zajęciami warsztatowymi dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych IV-VII - (październik) prowadząca Ewa Majchrzak - SP 4 w Jastrzębiu–Zdroju.
 • Konferencja połączone z zajęciami warsztatowymi dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – prowadząca Joanna Rajnysz - ZSMS w Jastrzębiu–Zdroju.

Warsztaty

 • Szachy w szkole – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – prowadzący Krzysztof Mrozek.
 • Program GeoGebra - nauczyciele matematyki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzące Ewa Szatkowska, Sandra Płonka–Duda (listopad, styczeń, luty).
 • Aplikacje – TIK – nauczyciele matematyki SP - prowadzące Ewa Majchrzak, Joanna Rajnysz (listopad, luty).

Wykłady, prelekcje

 • Dyskalkulia - Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna - 16 listopada 2017r., godzina 15:15 sala sesyjna Urzędu Miasta.
 • Wykład – doradca metodyczny biologii i chemii Bożena Jabłońska.
 • Wykłady zaproszonych gości.

Dla mieszkańców miasta

 • Wystawa prac konkursowych – Galeria Acartus / MOK / Park Zdrojowy / UM.
 • Wykłady, prelekcje – MOK / Dom Zdrojowy / UM.
 • Informacje w lokalnej prasie.

Podsumowanie projektu Rozkodujmy matematykę w naszym mieście i nagrodzenie „Największych młodych umysłów Jastrzębia–Zdroju” w kategorii umysł ścisły odbędzie się 5 czerwca 2018 roku w Domu Zdrojowym.

20.09.2017, 22:00


Logo patrona projektu, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój

Aktywności szkół

Szkoła Podstawowa nr 1 im. II Armii Wojska Polskiego
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Gustawa Morcinka
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki
Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Ziemi Śląskiej
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Henryka Jordana
Szkoła Podstawowa nr 21 im. prof. Jana Miodka
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego
Zespół Szkół nr 3 im. St. Wyspiańskiego
Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II
Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
Zespół Szkół Nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Zespół Szkół Handlowych
Zespół Szkół Zawodowych
Aktualności